7 Steps To Work Life Balance

pracodawcypomorza.pl eeagrants.org www.innovasjonnorge.no
O projekcie

O projekcie

  Działania

Działania

  Web

Cele

Projekt ma na celu propagowanie najlepszych praktyk  w zakresie dążenia do równowagi między życiem zawodowym a prywatnym oraz pogłębienia wiedzy z zakresu zarządzania personelem.

Do udziału w projekcie zapraszamy właścicieli firm, kierowników i dyrektorów komórek organizacyjnych oraz osoby zajmujące się zagadnieniami zarządzania personelem

 

Projekt składa się z:

Podwójnej samooceny przedsiębiorstwa (na początku i na końcu projektu)

Cyklu prelekcji, szkoleń i warsztatów (7 bloków tematycznych prowadzonych przez ekspertów) przez okres blisko 2 lat.

Efektem warsztatów będzie zapoznanie się z innowacyjnymi praktykami work-life-balance oraz opracowanie narzędzi i ich dopasowanie do polskiego i lokalnego rynku pracy. Celem tych działań jest zapewnienie lepszego zrozumienia korzyści płynących z godnej pracy oraz wdrożenie konkretnych rozwiązań w przedsiębiorstwach biorących udział w warsztatach.

  1. Propagowanie godnej pracy i work-life-balance poprzez podniesienie świadomości wszystkich uczestników rynku pracy.

2. Prezentacja opcji i możliwości prowadzących do doskonalenia i rozwoju kadr dla biznesu.

3. Analiza porównawcza poprzez wymianę wiedzy i praktyk zarządzania wśród uczestników programu.

 

pracodawca i pracownik

Korzyści dla pracodawców i pracowników

1 Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie zarządzania personelem pomagających zdobyć przewagę konkurencyjną na rynku pracy
2 Poprawa jakości pracy i większa efektywność pracowników
3 Wzrost zadowolenia i zaangażowania personelu
4 Większa identyfikacja pracowników z firmą
5 Inspiracja dla pracodawców  planujących wprowadzenie polityki oraz raportowania w zakresie CSR.
6 Punkt wyjścia dla firm do uczestnictwa rankingach takich jak: Przedsiębiorstwo Fair Play, Ranking Odpowiedzialnych Firm, czy weryfikacji Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu.

 

 

ZGŁOŚ SIĘ DO PROGRAMU!

Wszelkie informacje szczegółowe dot. terminu naborów oraz warunków udziału można znaleźć na stronie: www.7steps2WLB.pl/regulamin 

Wypełnij dokumenty z listy poniżej i prześlij mailem na adres: biuro@pracodawcypomorza.pl z hasłem „7 kroków” w tytule maila.

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.